Trambedding lijn Ver-Assebroek - Oedelem

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge, Beernem
Deelgemeente Assebroek, Oedelem
Straat
Locatie Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vlakbij het kerkhof van Ver-Assebroek loopt een half verhard fietspad dwars door de meersen en tussen de knotwilgenrijen ten noorden van het St.-Trudoledeke. De weg is aangelegd op een dam en biedt open zichten op de omliggende graslanden van de Assebroekse Meersen. De weg passeert een populierendreef en buigt vervolgens af naar het zuidoosten. Hier eindigt het historisch tramtracé en sluit de weg aan bij Zwarte Paard naar het gehucht Vliegend Paard. In de tweede helft van de 19de eeuw werden doorheen het meersengebied twee spoorlijnen aangelegd: de tramlijn van Ver-Assebroek naar Oedelem en de treinlijn Brugge - Maldegem - Eeklo zoals te zien op de 19de-eeuwse topografische kaarten. Beide lijnen werden een paar decennia terug opgegeven en opgebroken maar de beddingen kennen nog een gebruik als recreatief pad. Deze oude tramweg vormt nu een deel van de groene verbinding tussen Ver-Assebroek en Vliegend Paard.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.