erfgoedobject

Toegangsdreef Chartreuzemeers

landschappelijk element
ID: 304657   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304657

Beschrijving

Naast de Hoeve 't Leitje en tegenover een tweede hoeve die langs het St.-Trudoledeke zijn ingeplant, leidt een rechte dreef naar een blok akkerland in de Chartreuzemeers. Het betreft een onverharde dreef waar langs weerszijden recent een rij opgaande jonge eiken werd geplant. Op de Kabinetskaart van de Ferraris is deze dreef al aanwezig als toegangsweg vanuit de hoeves tot een duidelijk afgebakend blok meersen ten zuiden van het 'Leydeken'. Deze meersen worden door een netwerk van dreven begrensd. In de 19de eeuw vormen deze dreven de basis voor een verdere opdeling van de meersen binnen dit blok in rechthoekige percelen. De systematische percelering ging gepaard met de aanleg van lineaire beplantingen langs dreven en grote perceelsblokken zoals blijkt uit de latere historische kaarten. De dreven werden aangelegd in functie van de verdere ontginning en een beter beheer van de meersen en markeerden tegelijkertijd de eigendomssituatie. Zo duidt deze kleine dreef ook de grens aan van het erf van de hoeve tegenover de aangrenzende meersen.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Toegangsdreef Chartreuzemeers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304657 (Geraadpleegd op 13-08-2020)