erfgoedobject

Toegangsdreef Gemene Weiden

landschappelijk element
ID: 304659   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304659

Beschrijving

Van op de Michel Van Hammestraat leidt een kaarsrechte dreef tot in de Gemene Weiden. Het betreft een half verharde dreef met grindlaag die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande populieren. De private dreef biedt toegang aan de aangelanden van de Gemene- en Loweiden en doorkruist dit weilandenblok tot aan de oude spoorlijn Brugge-Maldegem-Eeklo. De Gemene Weiden vormden sinds de middeleeuwen een gemeen en onverdeelde eigendom van de afstammelingen van oude families wat betekende dat deze percelen voorbehouden waren voor eigen gebruik. Op de Kabinetskaart van de Ferraris maakt dit gebied deel uit van uitgestrekte meersen ten noorden van het Sint-Trudoledeke. In 1863 besliste de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de meersen als gemeentelijke secties te beschouwen en ondergingen de gronden een transformatie: wegen werden aangelegd, grachten werden gegraven, weiland werd omgezet in akkerland. Op de latere historische kaarten is dit nieuw aangelegde netwerk duidelijk zichtbaar. In de tweede helft van de 19de eeuw werd zo een horizontale ontsluitingsweg aangelegd in de Gemene Weiden die toen omgevormd waren naar akkerland. In 1881 werden de betwiste gronden teruggegeven en in tegenstelling tot vele andere Vlaamse veldgebieden waar het gemeenschapsrecht- en gebruik van gronden ook van toepassing is geweest, is de specifieke eigendomstoestand van de Gemene Weiden tot op vandaag nog steeds in gebruik. In de loop van de 20ste eeuw werden de akkerpercelen hier weer omgezet naar gras- en weiland.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Toegangsdreef Gemene Weiden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304659 (Geraadpleegd op 20-02-2020)