Olmendreef

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat
Locatie Assebroek (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de Daverlostraat, net voorbij de toegangspoort tot het Landhuis Les Buttes, leidt de Olmendreef langs het villadomein. De dreef loopt tussen opgaande eiken en robinia. Deze dreef is half verhard met een grindlaag en loopt kaarsrecht naar de toegangspoort tot het naburige Domein De Bergskens. Op historische kaarten is de dreef al aanwezig als toegangsweg tot enkele landbouwpercelen die omgeven worden door bos. De dreef is vermoedelijk aangelegd als ontginningsweg voor dit bosgebied en kreeg pas later, na de oprichting van het landhuis in de tweede helft van de 19de eeuw, de functie van toegangsweg tot het domein. Op de Atlas der Buurtwegen staat de dreef vermeld als 'Bezondere Weg'.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.