Spoorwegbedding lijn 58 Brugge-Maldegem-Eeklo

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat
Locatie Assebroek (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Door de Gemene Weiden loopt een half verhard fietspad dat is aangelegd op het voormalig tracé van de spoorlijn 58 met traject Brugge-Maldegem-Eeklo. In 1863 besliste de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de meersen als gemeentelijke secties te beschouwen waarbij de rechten van de aanborgers volledig werden genegeerd. De gronden werden onmiddellijk door de gemeente in bezit genomen en verpacht. Een deel werd gebruikt om de spoorlijn in te richten die ook dwars over het St.-Trudoledeke loopt zoals te zien is op de 19de-eeuwse kaarten. Deze enkelsporige lijn sloot aan op de spoorlijn vanuit Gent en werd later verlengd tot in Brugge. De bedoeling was te concurreren met de huidige lijn 50A Brugge - Gent via Aalter, een lijn die in die tijd door dunbevolkt gebied liep. Rond de eeuwwisseling werd de lijn echter gedegradeerd tot lokale zijlijn. Samen met de opkomst van de auto leidde dit het einde in van deze spoorlijn. In de jaren 1960 werd de lijn opgegeven en opgebroken waarna de bedding deels werd ingericht als recreatief pad. Een deel van de lijn wordt uitgebaat als museumlijn door het Stoomcentrum Maldegem. Het deel dat ingericht werd als fietspad loopt grotendeels tussen uitgestrekte weilanden, rijen loofbomen en en houtkanten met onder andere linde, meidoorn en esdoorn en elzenhakhout.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Assebroek

Assebroek (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.