erfgoedobject

Spoorwegbedding lijn 58 Brugge-Maldegem-Eeklo

landschappelijk element
ID: 304667   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304667

Beschrijving

Door de Gemene Weiden loopt een half verhard fietspad dat is aangelegd op het voormalig tracé van de spoorlijn 58 met traject Brugge-Maldegem-Eeklo. In 1863 besliste de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de meersen als gemeentelijke secties te beschouwen waarbij de rechten van de aanborgers volledig werden genegeerd. De gronden werden onmiddellijk door de gemeente in bezit genomen en verpacht. Een deel werd gebruikt om de spoorlijn in te richten die ook dwars over het St.-Trudoledeke loopt zoals te zien is op de 19de-eeuwse kaarten. Deze enkelsporige lijn sloot aan op de spoorlijn vanuit Gent en werd later verlengd tot in Brugge. De bedoeling was te concurreren met de huidige lijn 50A Brugge - Gent via Aalter, een lijn die in die tijd door dunbevolkt gebied liep. Rond de eeuwwisseling werd de lijn echter gedegradeerd tot lokale zijlijn. Samen met de opkomst van de auto leidde dit het einde in van deze spoorlijn. In de jaren 1960 werd de lijn opgegeven en opgebroken waarna de bedding deels werd ingericht als recreatief pad. Een deel van de lijn wordt uitgebaat als museumlijn door het Stoomcentrum Maldegem. Het deel dat ingericht werd als fietspad loopt grotendeels tussen uitgestrekte weilanden, rijen loofbomen en en houtkanten met onder andere linde, meidoorn en esdoorn en elzenhakhout.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Spoorwegbedding lijn 58 Brugge-Maldegem-Eeklo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304667 (Geraadpleegd op 11-08-2020)