erfgoedobject

Woning Lismont-Baeyens

bouwkundig element
ID
304675
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304675

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woning Lismont-Baeyens
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Modernistische villa gelegen in de villawijk ten zuiden van de Molenvijver, dichtbij het stadscentrum van Genk.

De woning werd in 1971-1972 gebouwd in opdracht van Antoine Lismont en Lena Baeyens, naar een ontwerp van de Genkse architect Robert Tachelet, een achterneef van de bouwheer. De bouwplannen werden goedgekeurd op 12 mei 1971. De woning werd ontworpen voor hen en hun zeven kinderen en in 1972 door het kadaster geregistreerd. De echtgenoten Lismont-Baeyens bewonen het pand vandaag nog.

Robert Tachelet werd op 14 mei 1934 in Sint-Truiden geboren en overleed op 1 mei 2011 te Genk. In Genk was hij vanaf de jaren 1960 tot het begin van de 21ste eeuw vooral actief als architect in de particuliere woningbouw. Hij bouwde en verbouwde verschillende woningen maar ook kleine industriële of commerciële panden. Verder realiseerde hij een aantal appartementsgebouwen in Genk. In Hasselt bouwde hij in 1969–1970 twee moderne handelshuizen (Koning-Albertstraat 3 en 2-10, Hasselt) in opdracht van de firma Grutman bvba. Zijn eigen woning ontstond in 1990 in de villawijk ten zuiden van de Molenvijver (Weiblook 6, Genk). De evolutie van het oeuvre van deze modernistische architect dient nog verder onderzocht te worden.

Het rationeel opgevatte grondplan, de sobere vormentaal en het compacte volume van egale bakstenen parementen onder platte daken zijn typerend voor het streven naar versobering en functionaliteit in het modernisme. Deze villa is een laat voorbeeld van deze stijl.

De villa staat vooraan op een vanuit de straat afhellend tuinperceel. Zowel aan de straatzijde als achteraan is nog een deel van de originele beplanting bewaard, die getypeerd wordt door hoge coniferen en vooraan een eikenboom. Vanuit de straat leidt een met betontegels geplaveid pad naar de centrale inkomdeur en langs het rechterdeel van de voorgevel naar de rechter zijgevel. Verder is de voortuin aangeplant met een aantal lage struiken en bolvormige buxus.

Functioneel ontworpen gezinswoning van één en twee bouwlagen onder platte daken, opgedeeld in een woonblok (oost) en een slaap- en nutsblok (west) met toepassing van split-levels. Voor de linkerhelft van de voorgevel werd het maaiveld verlaagd zodat hoogteverschil tussen linker en rechter blok (split-level) minder opvalt. Langs de linkerzijde van het toegangspad vormt een laag muurtje de overgang tussen de twee niveaus.

Het lage volume op complex grondplan met verschillende afgeronde uitbouwen bestaat uit een langwerpig, dwars op de straat georiënteerd blok van twee bouwlagen aan de oostzijde (slaap- en nutsblok) dat door een smaller eenlaags middendeel (inkomhal, keuken en waskeuken) verbonden wordt met het westelijke eenlaagse woonvolume met woonkamer vooraan en eetkamer aan de tuinzijde.

De gevels zijn opgetrokken in witgeschilderd baksteenmetselwerk in halfsteens verband en worden verlevendigd door een spel van rechte en afgeronde vlakken, gesloten witgeschilderde baksteenmuren en grote rechthoekige vensterpartijen onder brede daklijst. Het plat dak werd boven de terugwijkende gevelpartijen als luifel doorgetrokken. In tegenstelling tot de andere drie gevels is de oostelijke gevel zeer sober ingedeeld met grote horizontale vensterpartijen op de verdieping en een brede garagepoort ter hoogte van de kelder. De twee schoorstenen boven de inkomhal en boven de woonkamer vormen verticale accenten in de zeer horizontaal opgevatte vormgeving.

Om de noordelijke oriëntatie van de tuin te compenseren voorzag de architect ook aan de westzijde een terras en liet de gevellijn hier inspringen. Dit terras loopt verder door langs de achtergevel, die oorspronkelijk ter hoogte van de keuken en waskeuken ook insprong. In een latere fase werden deze twee ruimtes vergroot tot aan de noordelijke gevellijn.

De oorspronkelijke interieurindeling is nog steeds bewaard en ook hier wordt de functionele opvatting van het ontwerp duidelijk. Het eenlaagse woongedeelte wordt gedomineerd door twee grote ruimtes: vooraan de woonkamer met open haard en grote glaspartijen aan de west- en zuidzijde en achteraan, op een wat verlaagd niveau, de eetkamer die ook door grote glaspartijen verlicht wordt en zo in verbinding staat met de omliggende tuin. Het rechter blok bevat het sober ingedeelde slaapverdiep met centrale gang, ten westen sanitaire ruimtes, ten oosten drie kinderslaapkamers, vooraan een gastenkamer en aan de tuinzijde een grotere ouderslaapkamer met klein balkon. De verbinding tussen woon- en slaapgedeelte vormt de open uitgewerkte inkomhal en aan de tuinzijde de keuken en waskeuken. Onder het slaapverdiep bevindt zich de kelder met garage, fietsenstalling, bergruimtes en speelkamer aan de tuinzijde. De circulatie gebeurt via korte trappen die het niveauverschil van het hellende terrein en tussen de splitlevels overbruggen.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling I, sectie I, 1965/66, 1972/52.
  • Kadasterarchief Limburg, Leggers Genk, afdeling I, artikel 135 en 7472.
  • Stadsarchief Genk, Bouwdossier RO1970-022.
  • Mondelinge informatie verkregen van de eigenaar (29 november 2016).

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woning Lismont-Baeyens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304675 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.