Villa Le Bon Gîte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Stoffelsbergstraat
Locatie Stoffelsbergstraat 12, Genk (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Le Bon Gîte

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Villa Le Bon Gîte, in cottagestijl, gebouwd rond 1924 in de villawijk rond de Molenvijver, die toen volop in ontwikkeling was. In het begin van de 20ste eeuw zochten kunstenaars, en in hun kielzog rijke burgers, hier de rust van de landelijke omgeving op.

De villa werd gebouwd door Maurice Vanberwaer, de eigenaar en bewoner van villa Les Abeilles voor zijn schoonouders Mathieu Préat en Elisa Miller. De twee villa’s zijn vandaag nog door een fiets- en wandelpad verbonden.

In 1924 geregistreerd door het kadaster als gebouw op rechthoekig grondplan met uitbouw aan de zuidgevel, vooraan ingeplant op een langwerpig perceel. Een klein bijgebouw langs de noordelijke perceelgrens, ontstaan in de tweede helft van de 20ste eeuw, werd in 2004 gesloopt en vervangen door het huidige eenlaagse garagegebouw met vooraan afgewolfd zadeldak op de zuidoostelijke hoek van het thans ingekorte perceel. In een recente fase werd de villa gerenoveerd, hierbij werd het dakraam aan de zuidzijde vervangen door een dakkapel in afwijkende stijl.

Villa op een klein perceel met omhaagde tuin. De villa bestaat uit één bouwlaag van drie traveeën onder een combinatie van een afgewolfd pannen zadeldak en schilddak met ver overstekende dakrand. Er zijn nog houten dakconsoles bewaard. De gevels zijn opgetrokken in witgeschilderd baksteenmetselwerk in kruisverband op een breukstenen sokkel. Aan de voorzijde heeft het dak ter hoogte van de linker- en middentravee twee opvallende dakkapellen met houten windveer en puntvormige topstukken.

De centrale rondbogige voordeur met baksteenomlijsting is bereikbaar via een natuurstenen steektrap en bordes in granito. Hierboven springt de dakrand nog verder uit en fungeert als luifel, ondersteund door fraaie houten schoren. De doorgaans rechthoekige vensteropeningen hebben stenen of cementen lateibalken en vernieuwd schrijnwerk. Het motief van de rondboogdeur wordt in de achtergevel op de verdieping herhaald als balkondeur. Hiernaast is een kleine licht getoogde vensteropening met bakstenen strek aanwezig.

Ondanks de relatief late bouwdatum werden in deze villa een aantal elementen van de cottagestijl van de naburige villa’s opgenomen. Typerend voor deze stijl zijn onder andere de ver overstekende dakranden en de dakkapellen met houten windveren.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, 1924/40, 2007/207
  • Kadasterarchief Limburg, Leggers Genk, afdeling I (Genk), artikel 3205.
  • Stadsarchief Genk, Bouwdossier, RO2004/635.
  • MARUT A. 2001: Merkwaardige huizen (deel 2). De villa’s van de families Van Berwaer en Préat, Heidebloemke 60.3, 113-17.
  • VLAMING P. 2014: Gemeentelijk RUP Markante Gebouwen, Cluster Molenvijver, onuitgegeven toelichtingsnota - voorontwerp RUP, Stad Genk, 73-74.

Bron: -

Auteurs: Fexer, Charlotte

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Genk

Genk (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.