Spaarvijvers watermolen van Obsinnich en Remersdaalbeek met houtkanten

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Middelhof, Obsinnich
Locatie Middelhof, Obsinnich (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Ad hoc bescherming cultuurhistorisch landschap 2016 (01-01-2016 - 31-12-2016).
 • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten, molenlopen, vijvers
Contextbeken, watermolens
SoortAcer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Alnus glutinosa (zwarte els), Alnus incana (witte els, grauwe els), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Populus canadensis (x) (Canadapopulier), Prunus avium (zoete kers, boskers), Quercus robur (zomereik), Rosa (roos), Salix alba (schietwilg), Salix caprea K. (boswilg, waterwilg), Ulmus (iep, olm), Viburnum opulus (Gelderse Roos)

Beschrijving

Ten westen van de watermolen van Obsinnich bevindt zich in de vallei van de Remersdaalbeek een stelsel van relicten van vijvermolens. De Remersdaalbeek is een zijbeek van de Gulp die in Remerdaal ontspringt. De meest oostelijke spaarvijver is de grootste, de meest westelijke de kleinste. De kleinste vijver had een verbinding met de Remersdaalbeek. De oostelijk vijvers werd gehalveerd bij de bouw van het 45 km lang spoorlijntracé tussen Antwerpen-Tongeren-Visé-Aken, door de Duitsers gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Remerdaalbeek loopt ten noordwesten van het vijvercomplex.

Vanaf de Kabinetskaart van de Ferraris zijn de spaarvijvers steeds op de verschillende kaarten aanwezig tot en met de topografische kaart van 1969. Op de kaart van 1981 zijn de vijvers aan het verlanden.

Bij en in het stelsel van spaarvijvers staan beplantingen en rietlanden. De houtige beplantingen betreft deels beekbegeleidende houtkanten en rietland met begeleidende houtkanten. Het hakhout bestaat voornamelijk uit zwarte els als oeverbescherming. Er zijn ook natuurlijke uitzaaiingen van struiken in de voormalige vijvers. Naast de elzenhakhoutstoven op de oever komen er ook hakhoutstoven en opgaande bomen van gewone es voor. Opgaande Canadapopulieren en hakhout van gewone esdoorn en hakhout van witte els komen voor. Meidoorn, gewone haagbeuk, zomereik, zoete kers, opgaande Gelderse roos, boswilg, olm, roos en gele bindwilg zijn verspreid aanwezig.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
 • Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

is gerelateerd aan Molen van Obsinnich

Obsinnich 8, Voeren (Limburg)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Spaarvijvers watermolen van Obsinnich en Remersdaalbeek met houtkanten [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304682 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.