erfgoedobject

Voetweg over Kruisberg

landschappelijk element
ID
304685
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304685

Beschrijving

In het centrum van Koudertaveerne vertrekt op een braakliggend perceel aan de Heedstraat een onverharde weg naar het zuidoosten. De weg kruist de Edingsesteenweg en vervolgt als een goed onderhouden en deels opgehoogde grasweg die tussen tuinpercelen en weilanden loopt. Dit deel van de weg wordt gemarkeerd door een talud aan de zuidwestkant met oud bosflora en knotbomen. De voetweg volgt de vallei tussen weilanden en akkers en leidt de Kruisberg op met open zichten rondom. Op de Kruisberg passeert de weg langs de Sint-Jozefkapel en een kruising met een tweede voetweg. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkapel met drie Canadapopulieren maakt de weg een scherpe hoek naar het zuiden. De weg loopt hier tussen open weilanden met knotwilgen en volgt de flank van de Moretteberg richting een industrieterrein. Het laatste deel van de weg is onverhard en sterk geërodeerd tussen uitgestrekte akkerpercelen. Deze voetweg vormt een historische verbinding tussen de gehuchten 'Cautertaverent' en Vitseroel in het zuiden. Op historische kaarten is te zien hoe de weg dwars over de dorpskouters liep en zo de kortste route vormde. De 'voetwegh' wordt reeds vermeld op het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722 en doorkruist daar de akkers van het 'D'Erdenoy' veld. Op het einde van de 19de eeuw werden langs deze route twee wegkapellen opgericht aansluitend bij de oudere Kruisborrekapel.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voetweg over Kruisberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304685 (Geraadpleegd op 15-05-2021)