erfgoedobject

Zetsel

landschappelijk element
ID
304687
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304687

Beschrijving

Van op de Edegemsesteenweg leidt een kasseiweg langs de Moretteberg naar beneden. De weg Zetsel is ingesneden en wordt al snel een onverharde weg tussen taluds. De weg vervolgt tussen akkers en (voormalige) weilanden met her en der een eenzame knotwilg. De aardeweg slingert zich door landbouwgebied met open zichten rondom tot aan de IJzenbeek en een bosperceel. De weg vervolgt als modderig pad parallel met de beek en langs de hoogtelijn en komt uit aan de kruising met de weg Mazier. De weg loopt verder door als Hoogpoort richting Kasteel Hoogpoort. Deze weg wordt reeds afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722 en omschreven als de 'Baene leijdende naer Eysenbeke' die langs de bossen van het 'Maenschyn Bos' en de 'Hover Heyde' en 'Pennockx Heyde' passeert. In de schepengriffie wordt er in 1697 al melding van gemaakt als veldweg. Op de Kabinetskaart van de Ferraris en latere historische kaarten is deze weg weergegeven als enige verbinding tussen de hoofdbaan, genaamd 'Chaussée des Romains venant de Bavay' en het kasteel. Voorbij het kasteel sluit de landweg aan op een netwerk van wegen die uitkomen op de tweede hoofdbaan, de 'Chaussée d'Alost à Bruxelles'. Deze weg vormde de ontsluitingsweg voor een aantal grote hoeves die verspreid lagen in het agrarisch gebied tussen Asse, Ternat en Sint-Ulrikskapelle en hun landbouwareaal zoals het 'Groot Hoeve Veld'. De weg biedt daarenboven rechtstreeks aansluiting met Mazier die over Sint-Ulrikskapelle naar Bekkerzeel en Zellik loopt.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 1967: Historiek der straten van Asse, Asse.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.
  • VERBESSELT J. 1966: Het ontstaan en de ontwikkeling van Asse, Pittem.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zetsel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304687 (Geraadpleegd op 09-05-2021)