erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
304690
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304690

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen waarvan de uitbating mogelijk teruggaat tot de 18de eeuw, hoewel de huidige bakstenen hoevegebouwen in hoofdzaak 20ste-eeuws zijn, met sporen van de oudere kern.

Reeds op de Ferrariskaart (1771–1778) staan langs de zuidzijde van de huidige Lousbeekstraat drie langgestrekte hoeves weergegeven, waarvan één mogelijk de kern van de huidige hoeve. Het primitief kadasterplan (circa 1845) registreerde op de plaats van de huidige hoeve een gebouw met langwerpig grondplan, dicht bij de straat gelegen, met een kleine uitbouw aan de achtergevel. Ten westen en ten zuiden van dit gebouw staan kleine bijgebouwen getekend. In 1873 werd een uitbreiding naar het westen toe geregistreerd waarbij het grondoppervlak verdubbelde, in 1892 volgde een kleinere uitbreiding aan de oostzijde. De volgende mutatie werd in 1903 geregistreerd: toen ontstond ten zuiden van het bestaande gebouw een bijgebouw op rechthoekig grondplan met uitbouwen aan de oost- en zuidzijde. In 1918 volgde de afbraak van het oudste, lange gebouw aan de straatzijde, mogelijk als gevolg van oorlogsschade. Reeds drie jaar later werd er op dezelfde plaats een nieuw, weliswaar korter gebouw geregistreerd waarvan de westelijke helft (het woonhuis) breder was, waarmee het huidige woonhuis van de hoeve met aansluitende stal ontstond. Dezelfde mutatie toont ook de bouw van het woonhuis van de hoeve op het aanpalende perceel (Lousbeekstraat 12). In 1929 en 1941 volgden aanpassingen aan de zuidelijke vleugel.

De hoeve is gelegen ten zuiden van de Lousbeekstraat op een groot, hoofdzakelijk onverhard erf. Een U-vormige oprit biedt aan beide zijden van het woonhuis toegang tot het erf.

De hoeve bestaat uit twee parallelle volumes: het woonhuis met aanpalende schuur aan de straatzijde uit 1921 en een schuur- en stalvolume ten zuiden ervan uit 1903. Alle gebouwen zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk in kruisverband en hebben pannen zadeldaken; het gebouw aan de straatzijde heeft een gecementeerde plint. Het woonhuis bestaat uit twee bouwlagen van drie op twee traveeën. De gevels van het dubbelhuis zijn symmetrisch opgebouwd, de rechthoekige gevelopeningen hebben gecementeerde lateien en hardstenen dorpels. Het schrijnwerk van deur en vensters is vervangen. De voorgevel is gevat in een vlakke bakstenen omlijsting. De ten oosten aan het woonhuis palende eenlaagse schuur heeft in de voor- en achtergevel een brede poortopening, aan de straatzijde zijn links van de poort bouwsporen van twee dichtgemetselde vensteropeningen zichtbaar. Twee gekrulde muurankers in de straatgevel en restanten van een puntgevel met vlechtingen in de linker zijgevel wijzen op een oudere kern en doen vermoeden dat de oude hoevegebouwen in 1918 niet volledig werden afgebroken.

Het zuidelijke hoevegebouw met schuur en stallen is in 1903 ontstaan. De erfgevel heeft centraal een brede poortopening, verder licht getoogde gevelopeningen met bakstenen strek: rechts twee vensteropeningen en in het linkerdeel een deuropening geflankeerd door twee hoger geplaatste vensteropeningen. In de rechter zijgevel licht getoogde vensteropeningen met bakstenen strek. Tegen de linker zijgevel staat een lage aanbouw in mergelsteen onder een pannen lessenaarsdak. Zowel in de erfgevel als in de zijgevels zijn platte, rechte muurankers aanwezig.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling IV (Genk), 1853/61, 1873/41, 1892/32, 1903/33, 1918/9, 1921/33, 1929/66, 1941/15, 1947/5.
  • Kadasterarchief Limburg, Primitief kadaster Genk, afdeling IV (Genk), sectie E.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304690 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.