erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
304691
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304691

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen waarvan de uitbating vermoedelijk teruggaat tot in de 18de eeuw. In de zuidelijke vleugel is nog een oude kern met traditionele indeling bewaard, verder dateren de huidige gebouwen grotendeels uit het einde van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Reeds op de Ferrariskaart (1771–1778) staan langs de zuidzijde van de huidige Lousbeekstraat drie langgestrekte hoeves weergegeven, waarvan één mogelijk de kern van de huidige hoeve. Het primitief kadasterplan (circa 1845) registreerde op de plaats van de huidige hoeve een gebouw met langwerpig rechthoekig grondplan en kleine haakse uitbouw en aan de straatzijde een klein bijgebouw. In 1895 werd vermoedelijk een groot deel van het complex heropgebouwd. Het bijgebouw aan de straatzijde werd verlengd en aan de achtergevel en de noordoostelijke hoek van het hoofdgebouw werden kleine aanbouwen toegevoegd. Bij de volgende mutatie, geregistreerd in 1921, werd het hoofdgebouw naar het oosten toe verlengd met een breder volume, vermoedelijk het huidige woonhuis. Verder ontstond er aan de noordwestelijke hoek opnieuw een kleine uitbouw. In 1941 vond er aan het hoofdgebouw een uitbreiding aan de zuidzijde plaats, het bijgebouw werd in de oostelijke helft naar de straat toe vergroot.

De hoeve is gelegen ten zuiden van de Lousbeekstraat op een langwerpig begraasd erf dat grenst aan de straat. Een U-vormige, aan de westzijde uit zand bestaande oprit biedt aan beide zijden van het bijgebouw toegang tot het erf.

De hoeve bestaat uit twee parallelle volumes: langs de Lousbeekstraat staat een langwerpig schuur-stalvolume, dat vermoedelijk grotendeels uit 1895 dateert. Ten zuiden hiervan staat het grote woonhuis uit 1921 met aansluitend een lager, ouder volume met stallingen en schuur. Dit deel van de hoeve bevat nog het oude woonhuis van de hoeve met traditionele indeling (twee woonruimtes met dubbele schouw, achteraan mogelijk sporen van een vroegere opkamer).

De gebouwen zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk in kruisverband, verankerd met platte muurankers, en hebben zadeldaken met mechanische pannen, de zuidelijke vleugel en het woonhuis hebben een gecementeerde plint. Alle gevels vertonen sporen van aanpassingen en herstellingen; in de westelijke zijgevel van het bijgebouw is nog een oudere puntgevel met vlechtingen bewaard.

De stal-schuurvleugel aan de straatzijde bestaat uit één bouwlaag van vier traveeën. De straatgevel heeft een gesloten karakter met drie hooggeplaatste licht getoogde stalvensters met bakstenen strek. In de rechterhelft sporen van wat wellicht vroeger een poortopening was. De erfgevel van deze vleugel heeft links een kleine rechthoekige poortopening met betonnen lateibalk, centraal een brede rechthoekige poortopening en rechts daarvan een licht getoogde deur- en vensteropening met bakstenen strek.

Het hoge woonhuis in het oostelijk deel van de zuidvleugel bestaat uit twee bouwlagen van drie traveeën. De gevels van het dubbelhuis zijn symmetrisch opgebouwd, de licht getoogde gevelopeningen met bakstenen strek hebben hardstenen dorpels. Het schrijnwerk van deur en vensters is vernieuwd. De voorgevel is gevat in een vlakke bakstenen omlijsting.

De ten westen aan het woonhuis palende vleugel bestaat uit een bouwlaag van acht traveeën. In de oostelijke helft van deze vleugel, aansluitend bij het nieuwe huis, bevindt zich het vroegere woonhuis van de hoeve. De erfgevel heeft hier links en rechts een licht getoogde deuropening met bakstenen strek en daartussen twee licht getoogde en beluikte vensteropeningen met bakstenen strek. Het schrijnwerk van de rechter deur en de twee vensters dateert mogelijk nog uit de laat-19de-eeuwse fase. De plaats van de dubbele schouw wordt aangegeven door de bakstenen schoorsteen, die boven de nok uitsteekt.

Het rechterdeel van de erfgevel (westelijke helft) heeft een lage rechthoekige poortopening met houten lateibalk en rechts daarvan een grote rechthoekige poortopening met houten lateibalk en opgeklampte poort. Rechts van de grote poort bevindt zich nog een uitbouw met rechthoekige deuropening.

  • Kadasterarchief Limburg, Primitief kadaster Genk, afdeling IV (Genk).
  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen 1895/21, 1921/33, 1941/15.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304691 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.