Dreef van zomereik bij Kasteel Het Looi

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herk-de-Stad
Deelgemeente Schulen
Straat Pannestraat
Locatie Pannestraat zonder nummer (Herk-de-Stad)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 1. (geografische inventarisatie: 1994 - 2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een dreef van twee maal acht opgaande zomereiken (Quercus robur) loopt over in een recent vernieuw­de dreef van Canadapopulier (Populus x canadensis). Deze onvolledige dreef markeert de visuele as van de geïsoleerd gelegen boerderij naar het kasteel Het Looi waar ze voorheen een afhankelijkheid van was.

  • DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Bron: -

Auteurs: Michiels, Marijke

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Schulen

Schulen (Herk-de-Stad)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.