erfgoedobject

Voetweg Petrus Ascanus

landschappelijk element
ID
304717
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304717

Beschrijving

In het gehucht Tenberg leidt vanop de hoofdbaan een kasseiweg tussen de huizen door naar de achterliggende landbouwgronden. De kasseiweg gaat over in een asfaltweg die tussen de percelen akker- en weiland naar beneden leidt. De weg passeert een driehoekig bosje en een hopveldje en loopt dan weer omhoog via een zandweg die op de helling deels verstevigd is met kasseien. De weg slingert als onverharde voetweg verder tussen uitgestrekte akkers en weilandpercelen met rijen knotwilgen en knotessen en daalt verder af naar de Nieuwermolebeek. Eens de beek gepasseerd loopt het modderig pad de helling op en sluit als half verharde landbouwweg aan op de hoofdbaan in het gehucht Poel. Deze weg wordt reeds afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722. Het slingerend pad is ook aanwezig op de Kabinetskaart van de Ferraris en latere historische kaarten en vormde de verbinding tussen de gehuchten 'Bergh' en 'Boetterbergh'. De voetweg liep dwars over de uitgestrekte dorpsakkers zoals 'Den Wallaert', het 'Huysmans Veld' en het 'Beurre Veld' en passeerde de beboste vallei van de Nieuwermolenbeek. Deze weg liep min of meer parallel met de grote weg 'Chaussée d'Alost à Bruxelles' maar vormde een alternatieve route die deze drukke verkeersas vermeed. De voetweg is vernoemd naar Petrus Ascanus, een lokale heilige uit de 16de eeuw, voor wie in Tenberg ook een kapel werd opgericht in de 19de eeuw.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Voetweg Petrus Ascanus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304717 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.