erfgoedobject

Boterbergveldlos

landschappelijk element
ID
304718
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304718

Beschrijving

In het gehucht Boterberg leidt een kasseiweg tussen een boomgaard en een weiland naar de achterliggende akkers. De kasseiweg gaat over in een half verharde landbouwweg met steenpuin en grind en passeert een imposante tamme kastanje op de perceelsgrens van de boomgaard. Voorbij de kastanje kruist de weg een voetweg naar de Molenbeek en vervolgt tussen de uitgestrekte akkers op de Boterberg. Door het ontbreken van perceelsrandbegroeiing zijn hier open zichten rondom. De weg eindigt bij een solitaire holle zomereik als hoekboom. Deze eik markeert de administratieve grens tussen de gemeente Bekkerzeel en Sint-Ulriks-Kapelle. Op de Kabinetskaart van de Ferraris staat deze landbouwweg al aangeduid als toegangsweg vanuit het gehucht 'Boetterbergh' tot de uitgestrekte dorpsakkers die een open enclave vormen omringd door beboste valleien. Ook op latere historische kaarten is de weg aanwezig. Het plateau van de Boterberg vormt nog steeds een open concentratie akkers begrensd door de Nieuwermolenbeek en de Molenbeek. De zomereik en de tamme kastanje zijn hier relicten van de vroegere perceelsrandbeplanting. De naamgeving 'Boeterbergveldlos' verwijst ook naar de functie als landbouwweg of losweg.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • LINDEMANS J. 1940, Brabantsche Plaatsnamen VIII Bekkerzeel, Toponymica II/8, Leuven.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Boterbergveldlos [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304718 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.