erfgoedobject

Voetweg naar Vrijthof

landschappelijk element
ID: 304724   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304724

Beschrijving

Op de Bergestraat loopt tussen twee huizen een smal onverhard pad de flank af van Tenberg. Het graspad is redelijk diep ingesneden en loopt tussen akkerpercelen tot aan een driehoekig deels bebost perceeltje. Het pad wordt hier gemarkeerd door een hoekboom en vervolgt naar het zuidwesten tussen open akkers en weilanden. Uiteindelijk stijgt het pad om uit te komen recht tegenover de toegang tot de Hoeve Hof te Vrijthout. Deze voetweg vormt een historische verbinding met het Vrijthof, een belangrijke ontginningshoeve uit de 15de eeuw. De weg volgt de flank van de heuvel van Tenberg maar loopt in een min of meer rechte lijn richting Walfergem en dwarste hierbij het grote akkercomplex 'Den Wallaert'. De 'voetwegh' wordt reeds afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722 en op latere historische kaarten. Dergelijke voetwegen vormden een belangrijk onderdeel van het historisch wegennet als verbinding tussen grote hoeves en boden ook aansluiting op de hoofdwegen naar dorpen en steden.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voetweg naar Vrijthof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304724 (Geraadpleegd op 12-08-2020)