erfgoedobject

Weg naar voorde bij Nieuwermolenbeek

landschappelijk element
ID
304728
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304728

Beschrijving

Tegenover het domein van Kasteel Hoogpoort loopt een grotendeels intacte kasseiweg het plateau af naar de beekvallei in het zuiden. De weg leidt naar de voormalige gesloten hoeve Hoogpoorthof en gaat voorbij de woning over in een onverhard privaat bospad dat verderloopt naar de Nieuwermolenbeek. Uit historische kaarten blijkt dat deze weg de historische verbinding vormt tussen het kasteeldomein Hoogpoort en het kasteel van Nieuwermolen in de gelijknamige beekvallei. De weg passeerde langs de uitgestrekte akkers op het plateau zoals het 'Groot Hoeve veld' en vormde een doorsteek op de Nieuwermolenbeek vlakbij de watermolen. De hoeve werd vermoedelijk pas eind 18de-begin 19de eeuw langs deze weg ingericht. De weg wordt reeds afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722 en leidt van bij het 'hoff de hooghpoorte' tussen akkers naar 'den Bucken Bosch' tegen de beek. Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Varbassel los'.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weg naar voorde bij Nieuwermolenbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304728 (Geraadpleegd op 09-05-2021)