erfgoedobject

Voetweg naar Terlinden

landschappelijk element
ID: 304730   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304730

Beschrijving

In het gehucht Terlinden leidt tussen de huizen een smalle onverharde voetweg naar het oosten. Het pad volgt de rand van het plateau en kruist de Terlindenweg ter hoogte van een hoekes. Binnen de bebouwing loopt de voetweg tussen tuinpercelen maar eens buiten Terlinden loopt de weg tussen open akkerpercelen en weilanden met zicht op de vallei van de IJzenbeek. De voetweg eindigt aan de Vijverstraat vlakbij de samenkomst van de IJzenbeek met de Waalborrebeek. Op historische kaarten is te zien dat deze voetweg het gehucht Terlinden verbond met de bron en watermolen op de Waalborrebeek. De weg vormde de meest directe route en volgde de rand van het plateau parallel met de beekvallei. De weg liep in een rechte lijn over de dorpsakkers.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : --
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voetweg naar Terlinden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304730 (Geraadpleegd op 12-08-2020)