erfgoedobject

Voetweg naar Terlinden

landschappelijk element
ID
304737
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304737

Beschrijving

Een zijweg van de Edingsesteenweg loopt voorbij de woningen door als onverharde weg naar het zuidoosten. De voetweg loopt op het plateau van Terlinden tussen weilanden met perceelsrandbeplanting en biedt een open zicht op de landbouwpercelen rondom. Dichter bij Terlinden vervolgt de weg tussen uitgestrekte akkers en langs een boomgaard. De voetweg eindigt als smal pad tussen tuinpercelen en huizen door en komt naast een rij imposante knothaagbeuken uit aan de Muzeumstraat.

De voetweg maakte deel uit van het historisch netwerk van onverharde wegen die de verschillende gehuchten en boerderijen met elkaar verbonden zoals te zien is op de historische kaarten. Deze weg verbond het gehucht Terlinden met de 'Chaussée de Ninove à Assche', de hoofdweg naar Asse. De voorkeur ging uit naar de meest directe en kortste route die in dit geval dwars over de uitgestrekte akkers, zoals het veld 'Oppersten Steert', liep. Deze 'voetwegh' is reeds afgebeeld in het kaartboek van de abdij van Affligem uit 1722. De weg doorkruist hier een lappendeken van akkerperceeltjes op het 'Lindeveldt'.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • OCKELEY J. 2003: Kaartboek van de abdij Affligem 1717-1752, Cartografische en Iconografische bronnen voor de geschiedenis van het Landschap in België 8, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voetweg naar Terlinden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304737 (Geraadpleegd op 15-05-2021)