Kerkweg

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Kerniel
Straat
Locatie Kerniel (Borgloon)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie landschap RUP Jesseren (inventarisatie: 2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict De abdij van Kolen en de Kolenberg

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewegen
Contextabdijen, kerken

Beschrijving

Deze kerkweg loopt tussen de abdij van Colen en het dorp Kerniel. Het klooster werd opgericht in 1438 als kruisherenklooster. Er was een wederzijdse samenwerking tussen het klooster en de kerkfabriek van Kerniel. Zo verleende de kerkfabriek het klooster financiële bijstand. Vanaf 1487 hoorde de kerk van Kerniel bij het klooster en werd de kerk van Kerniel bediend door een geestelijke van het klooster. De kerkweg werd gebruikt voor het voetverkeer tussen het dorp en zijn kerk en het klooster.

Eind 18de eeuw werd het klooster opgeheven en na een korte opleving verlieten de kruisheren in 1822 definitief het klooster. Daarna werd het een vrouwenklooster waar ook een school was ingericht. Deze omslag zorgde er waarschijnlijk voor dat het dorp een eigen pastoor nodig had en in 1840 kwam er, na het gebruik van een kapelletje als pastorie, een echte pastorie in het dorp, naast de kerk, die enkele jaren voordien net vernieuwd was. De school bleef zeker tot in de 20ste eeuw actief en de kerkweg werd waarschijnlijk nog lang gebruikt als pad voor de kinderen om van en naar school te gaan.

Momenteel wordt het pad ingezet in de toeristische ontsluiting van het gebied. Het pad is onverhard en loopt door de weiden en door een vallei met een bruggetje over de beek. Vanaf het pad is er een goed zicht op de abdij die hoger gelegen is.

  • DIRIKEN P. 2012: Religieus erfgoed in Haspengouw, Georeto's Haspengouw Monografieën. Georeto, Kortessem.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van De abdij van Kolen en de Kolenberg

Borgloon, Kerniel (Borgloon)

maakt deel uit van Kerniel

Kerniel (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.