Van Trierstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Trierstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Haantjeslei en de Markgravelei, aangelegd in 1876. Van de oorspronkelijke bebouwing met overwegend neoclassicistische burgerhuizen, die tussen 1879 en begin jaren 1900 tot stand kwam, is weinig bewaard.

Tot de meest gave panden behoren het hoekhuis met de Haantjeslei door aannemer Edouard Bernaerts uit 1894 op nummer 2, het nummer 15, de woning Simon Baekelmans door architect Adolphe Mortier uit 1903 op nummer 17, het geheel van vier gekoppelde burgerhuizen op nummers 20-26, en de woning Polfliet door architect Frans Van Ballaer uit 1885 op nummer 54.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1894#67 (nummer 2), 1903#1604 (nummer 17) en 1885#299 (nummer 54).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Godshuis De Grooff

Van Trierstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Van Trierstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.