erfgoedobject

Holle weg Grijzegraaf

landschappelijk element
ID: 304761   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304761

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van bij het kruispunt 'Oude Linde' leidt een netwerk aan onverharde wegen naar alle windrichtingen. De weg Oude Linde is een holle weg die tussen hoge taluds met gemengd hakhout naar het noordwesten leidt. De weg kruist de Moelingerweg en vervolgt als Grijzegraaf tot aan de grenspaal met Nederland waarna de holle weg doorloopt. Deze holle weg maakt deel uit van het geheel aan oorspronkelijk onverharde wegen die samenkwamen ten zuiden van het dorp 's-Gravenvoeren en hier aansluiting boden naar alle richtingen. Deze weg liep dwars over de akkers en min of meer parallel met de vallei van de Voer en zorgde voor verbinding met het grensgebied.

De taluds van de holle wegen zijn beplant met gemengde houtkanten. Aan de Oude Linde bestaat de houtkant uit hakhout van gewone es, hakhout van iep, hakhout en opgaande bomen van zomereik, hakhout van gewone hazelaar en roos. Aan de Grijzegraaf staat er ook hakhout van ruwe iep tussen de essenhakhoutstoven.

 • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilg

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg Grijzegraaf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304761 (Geraadpleegd op 25-02-2020)