Holle weg naar wegkruis

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van op de weg Jolette loopt langs het kerkhof van 's-Gravenvoeren de half verharde Kerkhofstraat noordwaarts het plateau op. Deze holle weg slingert tussen weilanden en akkers en komt uit bij een kruispunt van onverharde wegen ter hoogte van een houten wegkruis. Onderweg passeert de onverharde weg een opgaande es aan het begin van een zijweg die doorsteekt naar de holle weg op de Kinkenberg.

De weg vormde een van de talrijke onverharde veldwegen die het dorp verbonden met de noordelijk gelegen akkercomplexen. Het wegkruis markeerde het punt waar vijf van zulke wegen samenkwamen. Hier sloot de holle weg aan op een tweede veldweg die verder noordwaarts liep. De schrale berm tussen de weg en het weiland ten westen ervan is begroeid met onder andere ruige weegbree, marjolein, gewone veldbies, margrieten en knolboterbloem.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

omvat Opgaande es als hoekboom bij wegkruis

Kerkhofstraat zn (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkant op talud

Jolette zn, Kerkhofstraat zn (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen in 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.