erfgoedobject

Kruisgraef

landschappelijk element
ID
304765
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304765

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Kruisgraef is oorspronkelijk een groeve. De vertakte, beboste Kruisgraef is noord-zuid georiënteerd. Het substraat bestaat uit gesteenten uit het Krijt. Bodemkundig bestaat de Kruisgraef uit lemige bodems zonder profielontwikkeling. De lemige gronden rond de Kruisgraef hebben wel een textuur of structuurhorizont.

De groeve is loodrecht op de vallei georiënteerd. Mogelijk is het een krijtgroeve. De exploitatie ervan gebeurde via een ontsluitingsweg loodrecht op de parallelweg aan de Voer. In de ravijn komt een zeer grote dassenburcht voor met een lengte van 150 m en 46 uitgangen (1985).

De Kruisgraaf is vanaf de kaart van Vandermaelen gekarteerd. Op alle latere topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw staat de groeve in dezelfde vorm aangeduid.

De Kruisgraef is een eiken-haagbeukenbos en is beplant met hakhout en opgaande bomen van gewone es, fijnsparren en opgaande populieren. Er komt ook veldolm, hazelaar en meidoorn voor. De kruidlaag bestaat onder andere uit bosbingelkruid.

 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier 4.03/73109/103.1, Kruisgraef (BATS H. 1985).
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Auteurs: Van den Bremt, Paul; Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kruisgraef [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304765 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.