erfgoedobject

Voetweg naar Lourdeskapel

landschappelijk element
ID
304790
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304790

Beschrijving

Naast de boomgaard bij een semigesloten hoeve, gekend als het Steppeshof, loopt een onverharde wegel de heuvel op. Het graspad is langs weerszijden begrensd door een rij opgaande populieren met wat uitval. Tussen de bomen zijn nog resten aanwezig van een betonnen afsluiting. De voetweg leidt tussen de boomgaard en een weiland en loopt dood op de aangrenzende omgeploegde akkers maar ligt in een rechte lijn met de Lourdeskapel op het hoogste punt van de heuvel in een knik van de bochtige weg. De voetweg is al aanwezig op de Atlas der Buurtwegen van 1843-1845 en werd volgens de overlevering vroeger als doorsteek of bidwegel intensief gebruikt. Ter hoogte van het Steppeshof sluit de voetweg aan op een deel van het oude gekasseide tracé van de Vogelzangstraat die nu rechtgetrokken is en naar het begin van de Paellepelstraat leidt. Op de Atlas der Buurtwegen zijn in de onmiddellijke omgeving van de hoeve en de kapel nog een aantal andere voetwegen aanwezig die nog deels herkenbaar zijn in het landschap, onder andere door de begeleidende beplanting. De voetweg maakt deel uit van het historisch netwerk van kleinschalige onverharde wegen en paden die kenmerkend waren voor het oorspronkelijk agrarisch landschap en vaak dwars over de akkers liepen.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Voetweg naar Lourdeskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304790 (Geraadpleegd op )