Grenspalen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Remersdaal
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grenspalen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiegrenspalen

Beschrijving

Vier hardstenen of Maaslandse kalkstenen grenspalen gelegen in het Beursdaalbos, op de Ferrariskaart (1771-1778) weergegeven als "Bois de Opsinnich", ten zuidoosten van Teuven en ten noordoosten van Remersdaal. De grenspalen staan op de huidige grens met Plombières (Wallonië). Het is niet bekend van wanneer deze palen dateren. De veronderstelling dat ze de grens van de Oostenrijkse Nederlanden zouden aanduiden lijkt niet te kloppen, omdat deze op de Ferrariskaart meer oostwaarts lag (ongeveer op de huidige grens België-Nederland). Mogelijk werden ze geplaatst als aanduiding van de gemeentegrens in het bos.

Vier rechthoekige grenspalen met afgeronde top. Tussen de twee meest oostelijke grenspalen staan enkele oude knothaagbeuken, die vaak een oude grens aanduiden. Op de grenspalen staat de inscriptie "T V F" ("Teuven Voeren Fourons"?).

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2017

Aanvullende informatie

De inscriptie op de grenspalen "TVF" zou mogelijk wijzen op de initialen van de voormalige eigenaar van het bos, Théodore von Fürstenberg (geboren in 1772). Dit zou de grenspalen in de 19de eeuw dateren.

  • Informatie verkregen van Joep Buysen (17 mei 2018).

Verwinnen, Katrien (17-05-2018 )

Relaties

maakt deel uit van Remersdaal

Remersdaal (Voeren)

is gerelateerd aan Knotbomenrij van haagbeuk als grensbomen

Kasteelstraat zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.