erfgoedobject

Silexgroeven

landschappelijk element
ID: 304814   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304814

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld landschapsatlasrelict Vallei van de Gulp bij Teuven
  Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008

Beschrijving

De verlaten silexgroeven komen op verschillende plaatsen op de bovenste helft van de helling van de Nuropperberg en de Teuvenerberg voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. Silex werd gebruikt in de woning- en wegenbouw.

De Formatie van Gulpen werd tijdens het Mesozoïcum afgedekt door de Formatie van Maastricht. Deze afzetting is door erosie en verwering volledig verdwenen op de vuursteenknollen na. De silexafzettingen omgeven met roodbruine tot okerkleurig verweringsklei bevindt zich in dikke pakketten van 10-15m dik op de heuveltoppen of in de bovenste helft van de hellingen. Silexgroeven komen voor bij het Hoogbos, in het Broekbos en in Schophemerheide.

De groeven aan de Gieveldstraat zijn vanaf de topokaart van 1904 gekarteerd. De groeve aan de Kasteelstraat, ten oosten van de abdij van Sinnich, staat op de topokaart van 1873 ingetekend.

Verschillende woningen in Voeren van voor de Eerste Wereldoorlog zijn gebouwd met silex. Deze grondstof werd in lokale groeven ontgonnen. De silex is een restant van de geërodeerde krijtlagen van de Formatie van Maastricht dat in aan de oppervlakte bleef liggen. Vooral in het centrum van Voeren (Schophem, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren) werd silex gebruikt als bouwmateriaal. De grove, onregelmatige knollen zijn echter niet gemakkelijk te verwerken en werden vooral in grote vlakken van achter- en zijgevels toegepast, zoals bij hoeve Gieveld ten oosten van Nuropperberg.

 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • BATS. H. 1992: Het Voerense Landschap, M&L 11.5, 14-33.
 • DIRIKEN P. 2002: Geogids Voeren, Kortessem, 128.
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Gulpvallei met omgeving

 • Is deel van
  Teuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Silexgroeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304814 (Geraadpleegd op 12-08-2020)