erfgoedobject

Kiezeloölietgroeven Schophemerheide

landschappelijk element
ID: 304825   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304825

Juridische gevolgen

Beschrijving

De kiezeloölietgroeven bevindt zich langs een de holle weg naar Kattenrot, in het Schophemerheidebos. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht Schophem en Kattenroth en Ulvend, over het voormalige heidegebied Schophemerheide. De kiezeloöliet werd samen met vuursteen gebruikt in de wegverharding. De kiezeloöliet is vermoedelijk de oudste verharding.

Kiezeloöliet is verkiezelde oölitische kalksteen waarin de bolletjes (oölieten) als kleine donkere puntjes herkenbaar zijn. Oölitische kalken uit de Jura zijn als rolstenen in kwartsrijke pliocene grindafzettingen afgezet in een oud Maasterras, dat nu veel hoger ligt dan het huidige alluvium van de Maas.

De groeve is overgroeid met bosvegetatie, maar is wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. De stenige bodem is onder andere begroeid met witte klaverzuring.

Deze groeven zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar.

 • GOOSSENS D. 1984: Inleiding tot de geologie en geomorfologie van België, s.l., 141.
 • PANNEKOEK A. & VAN STRAATEN L. 1992: Algemene geologie, Groningen, 401-402.
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
 • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Holle weg naar Kattenrot

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kiezeloölietgroeven Schophemerheide [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304825 (Geraadpleegd op 08-04-2020)