Kaphaag van haagbeuk

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Meulenberg, Schophemmerhei
Locatie Meulenberg zonder nummer, Schophemmerhei zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiekaphagen
Contextbossen, perceelsgrenzen
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk)

Afmetingen

Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (03-05-2016)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 243 cm

Beschrijving

Op de oude westelijke bosgrens van Schophemerheide staat op de perceelsgrens een kaphaag. De kaphaag bestaat uit 16 geknotte haagbeuken met een knothoogte van ongeveer 2 m en 1 geknotte witte paardenkastanje met een knothoogte van 3,5 m. De haagbeuken hebben een omtrek tot 243 cm (gemeten op 150 cm), dit is de meest noordelijke boom. De bomen markeren een oude grens in landgebruik en tevens mogelijk een eigendomsgrens. Tussen de bomenrij en het bos bevindt zich een gracht.

De kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris tonen een hoogstamboomgaard bij een erf ten oosten en akkerland ten westen van deze perceelsgrens. Op de 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse kaarten is het erf verdwenen en is de hoogstamboomgaard bebost. Het akkerland ten westen blijft ongewijzigd. Op de topografische kaart van 1939 en latere kaarten is de bossituatie ongewijzigd. Het akkerland wordt omgezet in hoogstamboomgaard en later in grasland.

De onderbegroeiing bestaat uit éénbloemig parelgras en elzenzegge.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.

Bron: -

Auteurs: Van den Bremt, Paul & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.