erfgoedobject

Grindgroeven

landschappelijk element
ID: 304829   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304829

Juridische gevolgen

Beschrijving

De grindgroeven komen op verschillende plaatsen in 's Gravenvoeren voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen. Ze zijn deels overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. Grind werd in verschillende toepassingen gebruikt.

De Botkoelgroeve aan de Kinkenberg heeft nog mooie profielwanden met Maasgrind. De lemig-bruinen keien werden op het einde van de ijstijden door de werking van waterlopen geremanieerd, onder andere de fossiele Oostmaas houdt hiermee verband. De aanwezigheid van gelaagd leem wijst op verglijdingen van de leempakketten die zich voorheen hoger op de heuvels bevonden.

De bovenste laag van de groeve bestaat uit hoekig silex. Dit geremanieerd materiaal komt voort uit hoger in de Voervallei afgezette Maastrichtse kalkformaties. Deze zijn door erosie lager op de helling afgezet in een kleirijke silexlaag. De grindgroeve van de Botkoel dateert van rond 1970.

De groeve aan Meulenberg is in de jaren 1970 opgericht. De groeve ten noorden van de Koetsweg is ouder en is reeds op de kaart van 1904 aanwezig.

  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • Topografische basiskaart, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 1981, schaal 1:25.000.
  • DIRIKEN P. 2002: Geogids Voeren, Kortessem, 128.
  • VANDENABEELE E., VANTILT M., DREESEN R. & MACKOWIAK S. 2013: Geologische fietsroute Voerstreek-Mergelland, Genk, 45.
  • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grindgroeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304829 (Geraadpleegd op 20-02-2020)