erfgoedobject

Wynantsgrebbe

landschappelijk element
ID: 304832   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304832

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Wynantsgrebbe is een diep ingesneden droge ravijn of delle. De vertakte, beboste grebbe is noord-zuid georiënteerd. Het substraat bestaat uit gesteenten uit het Krijt. De bodem in de Kruisgraef zijn lemige bodems zonder profielontwikkeling. De lemige gronden rond de Kruisgraef hebben wel een textuur of structuurhorizont.

De Wynantsgrebbe is oorspronkelijk een krijtgroeve. De groeve is loodrecht op de hoogtelijnen van de vallei georiënteerd. De exploitatie ervan gebeurde via een ontsluitingsweg loodrecht op de holle weg naar een wegkruis. Deze ontsluitingsweg is samen met de groeve op de topografische kaart van 1873 ingetekend en op alle volgende kaarten, tot 1999, zichtbaar. De contouren van de groeve zijn reeds op de kaart van Vandermaelen ingetekend.

De Wynantsgrebbe is beplant met hakhout en opgaande bomen van gewone es en esdoorn, lorken en opgaande populieren. Er komt ook eenstijlige en tweestijlige meidoorn en hazelaar voor.

  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wynantsgrebbe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304832 (Geraadpleegd op 26-02-2020)