erfgoedobject

Grasland met microreliëf

landschappelijk element
ID: 304834   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304834

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het steile grasland op de noordelijke oever van de Voervallei is omringd door bossen en heeft in zuidelijke richting een mooi zicht over de Voervallei. Het grasland heeft een bijzonder microreliëf. Enerzijds zijn er op verschillende hoogtelijnen grotere graften, anderzijds is daartussen een patroon van parallelle zeer kleine taluds waar te nemen. Deze lopen eveneens evenwijdig met de hoogtelijnen. Mogelijk is dit het gevolg van betreding door vee. In het grasland bevindt zich een veedrinkbak.

Het kalkgrasland heeft een soortenrijke flora, in het bijzonder op de steilere graften. Deze bestaat onder andere uit ruig hertshooi, gulden sleutelbloem, zeegroene zegge, knolboterbloem, knautia, knoopkruid, gulden sleutelbloem, kleine pimernel, margrieten, ruige weegbree, zachte haver, smalle weegbree, ruige leeuwentand, voorjaarszegge, gewone rolklaver, kruipend zenegroen, hopklaver, pinksterbloem, muizenoor, marjolein en ijzerhard.


Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grasland met microreliëf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304834 (Geraadpleegd op 25-02-2020)