erfgoedobject

Winkelwoonhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
304867
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304867

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelwoonhuis in een eclectische stijl met decoratieve aanwending van de constructieve metalen onderdelen, in 1915 opgetrokken op één van de smalle maar diepe kavels ter hoogte van de nummers 403 tot 415. Het vormt naast de bepleisterde gevels nummers 407 en 411 in de gevelwand tussen het Burgemeester Nolfplein en de Van Stralenlei nog één van de weinige bewaarde voorgevels uit de vooroorlogse periode, waarvan bovendien uitzonderlijk ook de oorspronkelijke winkelpui behouden bleef. Het oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.

Met een gevelbreedte van twee traveeën omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een met kunstleien bekleed gemansardeerd plat dak, dat in 1946 een zadeldak met nok evenwijdig aan de straat verving. Rustend op de blauwe hardstenen pui onder een blauw geschilderde metalen geklinknagelde ligger, is de lijstgevel opgetrokken in platvol gevoegde gele baksteen in kruisverband. Contrasterend is natuursteen, blauwe hardsteen of simili toegepast voor de cordonlijsten, vensterdorpels, gevelbanden en lateien, kapitelen en sierlijst in het entablement. Blauwe hardsteen is behoudens voor de pui minstens aangewend voor de toegangstreden en de lage plint. De hoeken van de vensteropeningen op de tweede verdieping zijn subtiel geaccentueerd met blauwe baksteen. Horizontaal geleed door gevelbanden en verzorgde geprofileerde waterlijsten, aansluitend op de kroonlijst van de erker met tandlijst, kent de lijstgevel op iedere verdieping een eigen indeling. De volledig in blauwe hardsteen uitgevoerde pui is middels pilasters met geprofileerde sokkel en kapiteel ingedeeld in een rechtse toegang en een links uitstalraam met borstwering en plint, de geklinknagelde ligger dragend waarin centraal de sierlijk met rechthoeken, cirkels en S-krullen opengewerkte metalen consoles van de bovenliggende erker verankerd zijn. Deze gevelbrede en volledig houten erker op trapezoïdale grond, rust op een metalen basis, aansluitend op de bovengevel ingevuld met geel baksteenmetselwerk. Met basis en geprofileerde kroonlijst aangesloten op de cordonlijsten van de eerste en tweede verdieping, is de driezijdige erker ingedeeld in een centrale vensteropening en twee smallere zijlichten tussen gekorniste en centraal met verdiepte schacht en schijfmotief versierde pilasters. De panelen in de borstweringen zijn vernieuwd. De verzorgde kroonlijst van de erker is versierd met een tandlijst. De tweede verdieping, geopend door drie regelmatige rechthoekige vensteropeningen met blauwe hardstenen of simili borstweringen onder de dorpels, is gevat tussen bakstenen pilasters met natuurstenen of simili kapitelen versierd met acanthus en eierlijst, die in de fries een geprofileerde kroonlijst dragen. Op de in hetzelfde materiaal uitgevoerde geoorde vensterlateien is deze bijkomend ondersteund door kraagstenen met paneeltjes en acanthus op de sokkel. De lijstgevel is beëindigd door een houten kroonlijst op klossen, net als het oudere en vernieuwde schrijnwerk in een lichtblauwe kleurstelling gebracht. De verzorgde omlijsting van de twee rechthoekige zoldervensters in de pseudomansarde is versierd met verdiepte panelen, kapitelen en gecanneleerde consoles met guttae.

Het houten deur- en vensterschrijnwerk is niet langer oorspronkelijk, maar dat van de erker, kroonlijst en deels ook de omlijsting van de oorspronkelijk met driehoekige frontons bekroonde zoldervensters is nog bewaard of vervangen naar oorspronkelijk model. De zijgevel is bekleed met kunstleien.

De oorspronkelijke indeling van de begane grond en zolderverdieping kan worden afgeleid uit het verbouwingsplan van 1946. In het voorhuis bevinden zich op dat moment op de gelijkvloerse verdieping een commerciële ruimte met gevelbrede voorkamer en een links door de traphal geflankeerde achterkamer, verbonden met een achterliggend magazijn onder daklicht en achter de traphal in een twee bouwlagen hoge achterbouw een omkleedruimte. Een achterliggende koer met twee toiletten scheidt de winkel van het achterliggende woongedeelte, bestaande uit een door een smalle doorgang onder daklichten geflankeerd door een keuken, eetkamer en een op de aansluitende tuin georiënteerde woonkamer, achter elkaar geschikt in enfilade. Deze ruimten zijn met een (vermoedelijke buiten)trap verbonden met de eerste verdieping. Op de verdiepingen zijn vermoedelijk telkens twee of drie kamers ingericht. In 1946 zijn onder het vernieuwde plat dak drie kamers ingericht.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XL (Merksem), artikel 2328, 6194.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XL (Merksem), 1915/43.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1974#7062.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Winkelwoonhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304867 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.