erfgoedobject

Modernistische appartementsgebouwen

bouwkundig element
ID
304898
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304898

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble van twee identieke, gekoppelde en gespiegelde modernistische appartementsgebouwen, in 1936 op een stuk open weiland opgetrokken als opbrengsteigendommen voor de erfgenamen van juwelier Jan-Nicolas Van den Branden, residerend op de Meir 80 in Antwerpen. Het oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.

De woning maakt deel uit van de vroegste bouwcampagne van de omstreeks 1928-1929 getrokken straat, die bestaat uit veelal verzorgde appartementsgebouwen in modernistische of art-decostijl, in een latere fase ingevuld met gestandaardiseerde naoorlogse meergezinswoningen. De gevel valt in de straatwand op door de toepassing van een meer uitgesproken baksteenmodernisme en de expressieve volumewerking van de toegangen.

De voortuin is volledig verhard met een nieuwe klinkerbetegeling ter hoogte van de inrij. Aan beide zijden is deze gemarkeerd door een bordes met blauwe hardstenen trappen, die de verhoogde toegangen in de uiterste traveeën ontsluiten. In het nummer 71 is de trapconstructie bekleed met hout en is een nieuwe houten balustrade toegevoegd, maar in het nummer 73 bleef de bakstenen wang met blauwe hardstenen accenten en de metalen en halfrond beëindigde buisleuning gaaf bewaard. Vier traveeën breed, omvat het appartementsgebouw boven het souterrain drie bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement van platte bruine baksteen gemetseld in halfsteens verband met Dudokvoeg (dieperliggende lintvoegen met platvolle stootvoegen), bestaat uit twee gespiegelde gevels met telkens een brede venstertravee en in de hoeken een smallere toegangstravee. Blauwe hardsteen is behoudens voor de toegangstreden ook toegepast voor de subtiele smalle vensterdorpels en de dekstenen.

De horizontale geleding door de deels verdwenen luifels, de vensterdorpels van de liggende rechthoekige vensteropeningen onder gestrekte rollagen en de roedeverdeling van het oorspronkelijke schrijnwerk (dat in het rechter gedeelte vervangen is), werd gecombineerd met een verticaal traplicht boven de toegang. De brede venstertravee is boven de inrij van het souterrain geopend met drie regelmatige rechthoekige vensteropeningen. Op de bovenverdieping is deze uitgewerkt als een gevelbreed bandraam dat met een houten luifel gescheiden is van het traplicht in de smalle toegangstravee; de luifel is in het nummer 71 verwijderd. Deze luifel herhaalt het grotere exemplaar boven de toegang, en is in het nummer 71 mogelijk nog bewaard onder de houten bekleding, maar zeker in het nummer 73 verwijderd.

Behoudens de vervangen rolpoort in het souterrain is het houten schrijnwerk in het nummer 73 gaaf bewaard. De driedelige vensters hebben centraal een horizontale roedeverdeling, en op de bovenverdieping tussen de venster- en toegangstravee drie boven elkaar geplaatste patrijspoortvensters. Het traplicht is verdeeld door een centrale stijl die met een geprofileerde console de kroonlijst draagt. Centraal in het met roeden verdeelde traplicht zijn twee draaiende vleugels aanwezig.

Over de plattegrond zijn geen archiefbescheiden voorhanden. Per verdieping was oorspronkelijk aan elke zijde een appartement ingericht, ontsloten door de gescheiden traphallen in de uiterste traveeën.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XL (Merksem), artikel 6131.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XL (Merksem), 1907/21, 1936/81.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Modernistische appartementsgebouwen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304898 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.