erfgoedobject

Burgerhuis in art deco

bouwkundig element
ID: 304902   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304902

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art deco
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Burgerhuis Albertina (zie gevelsteen) in art-decostijl, omstreeks 1934 opgetrokken in opdracht van de in de Antwerpse Schuttershofstraat gevestigde 'bureelbediende' Augusta Theresia Francien Nagels, voor verkoop aan de handelaar Cornelius Van Offel–Strijbol. Het oorspronkelijke bouwplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.

Het rijhuis behoort tot de uit één- en meergezinswoningen samengestelde zuidzijde van de Du Chastellei in een eclectisch-pittoreske, modernistische of art-decostijl, onderbroken door naoorlogse appartementsgebouwen. De voorbeelden in cottagestijl sluiten aan bij de oudste, vooroorlogse bebouwing aan de noordoostkant van de straat.

Oorspronkelijk was het woonhuis voorzien van een voortuin met afsluiting, vandaag volledig verhard in betonklinkers. Twee ongelijke traveeën breed, kenmerkend voor het enkelhuis, omvat het burgerhuis in de rij twee bouwlagen onder een aan straatzijde met gebakken leien gedekt pseudomansardedak. De op een hoge blauwe natuurstenen plint rustende lijstgevel, boven de erker uitlopend in een mijtervormige geveltop, is gemetseld in platvol gevoegde rode baksteen in staand verband. De borstweringen op de eerste verdieping zijn afwijkend uitgevoerd in een haaks, halfsteens verband; de fries van de toegangstravee in een decoratief blokverband. Contrasterend zijn de dorpels en lateien, de vensterposten en -omlijstingen, de basis en kroonlijst van de erker, de omlijstingen van de panelen in de borstweringen, en de pilasters van het balkon uitgevoerd in witte natuursteen of simili.

Axiaal opgebouwd, kent de gevel een smalle toegangstravee (rechts) en een brede venstertravee (links) met op de begane grond respectievelijk een rechthoekige risaliterende toegang met kroonlijst, en een brede poortopening. De op de verdiepingen trapezoïdaal beëindigde en geoord omlijste gevelopeningen zijn gevat onder geprofileerde lateien, die op de verdiepingen net als de kroonlijst boven de inkom, de erkerbasis en de pilasters van het balkon geaccentueerd zijn met gestileerd loofwerk. Op de eerste verdieping hebben de borstweringen verdiepte panelen, waarin boven de inkom een gevelsteen met de huisnaam. Een driezijdige erker met verdiepte openingen en borstweringen, legt de klemtoon op de eerste verdieping van de brede venstertravee. Deze is bekroond door een balkon met verzorgde metalen balustrade voorzien van raster- en golfmotieven tussen in natuursteen of simili uitgevoerde pilasters en zijden, ontsloten door een vensterdeur in de geveltop, en aan de zijkanten geflankeerd door met roofingshingles beklede dakvlakken. De smalle toegangstravee is boven de inkom geopend door een enkelvoudig venster in een verdiept veld, en in de pseudomansarde met een eenvoudig rechthoekig en met hout omlijst zoldervenster. De gevel is beëindigd met een brede houten kroonlijst.

Het verzorgde houten en blauwgrijs geschilderde schrijnwerk is volledig bewaard, met op de begane grond in de deurvleugel en het vierdelige poortschrijnwerk metalen deurroosters die in vormgeving aansluiten bij de balkonbalustrade en de oorspronkelijke deurgrepen. De vensteropeningen op de verdieping hebben guillotineramen met getrapte consoles en geprofileerde bovenlichten en tussenregels.

Over de plattegrond van het woonhuis zijn geen archiefbescheiden beschikbaar, maar uit de gevelordonnantie kan worden afgeleid dat deze de traditionele, vanaf de 19de eeuw gangbare enkelhuisindeling combineert met een bel-etage-opzet, waarbij de begane grond ingenomen is door een garage geflankeerd door de inkomhal en trap, en met de leefruimten op de eerste verdieping. De smallere achterbouw achter de inkomhal herbergt gebruikelijk de natte ruimten (keuken, pomphuis, wc en eventueel een badkamer op de tussenverdieping).

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XL (Merksem), artikel 948, 5673.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XL (Merksem), 1934/54.

Bron     : -
Auteurs :  Van Severen, Elke
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in art deco [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304902 (Geraadpleegd op 23-02-2020)