erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in art-decostijl

bouwkundig element
ID
304967
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304967

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gekoppelde, oorspronkelijk volledig identieke burgerhuizen in art-decostijl, opgetrokken voor Marie-Jeanne en Louise Van Beckhoven en hun deelhebbers, die tussen 1926 en 1929 instonden voor de verkaveling van een groot perceel aan de pas getrokken Van Praetlei en ter hoogte van de nummers 88-90 omstreeks 1934 deze speculatieve eenheidsbebouwing lieten optrekken. De architect is niet bekend. In 1961 en 1969 is de binnenverdeling van het nummer 88 sterk aangepast, waarbij de erker in de pui vervangen is door een rechthoekige vensteropening, de achterbouw uitgebreid is met nieuwe slaapkamers. Van het nummer 90 is in 2006 de zolderverdieping vernieuwd en verhoogd.

In de gevelwand van twee bouwlagen hoge rijhuizen met smalle voortuinen, vallen de sobere gevels op door de toepassing van bruine baksteen in combinatie met gegoten gevelelementen, gecombineerd met het bijzonder gaaf bewaarde, waardevolle deur- en vensterschrijnwerk van het nummer 90, ingevuld met een kleurrijke beglazing. Met het houten vakwerk in de top sluiten de gekoppelde woningen aan bij de op de cottagestijl geïnspireerde burgerhuizen aan overzijde van de straat.

De voortuin van het nummer 88 is volledig verhard met betontegels, en ook dat van het nummer 90 heeft een aangepaste rode bakstenen afsluitmuur en een vernieuwd toegangspad, hier nog geflankeerd door plantvakken.

Twee traveeën breed, omvat elk rijhuis evenveel bouwlagen onder een met leien gedekt zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de straat georiënteerd is - ter hoogte van het nummer 90 vervangen door een pseudomansarde met gebakken leien. De voorgevel, rustend op een lage geprofileerde plint in blauwe hardsteen of mogelijk simili, is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband met knipvoegen. Het parement heeft een voor het interbellum kenmerkende rood geschilderde afwerking van de baksteenranden. Contrasterend zijn in cement gegoten elementen toegepast voor de deur- en vensteromlijstingen, en voor een paneel met bloemenkorf in de borstwering boven de toegang. Behoudens voor de plint zijn ook de vensterdorpels en de toegangstreden uitgevoerd in blauwe hardsteen of mogelijk simili.

Karakteristiek voor het traditionele enkelhuis, kent de gevel een asymmetrische compositie van een smalle rechtse toegangstravee en een brede linkse venstertravee, bekroond door een puntgevel met gebiljoend pseudovakwerk en een decoratief verticaal strekkenverband, en op de begane grond benadrukt met een erker die in de gevel van het nummer 88 vervangen is door een vensteropening. In de toegangstravee, waar de openingen bovenaan afgeschuind zijn, bevinden zich op de begane grond een door een klein rechthoekig licht geflankeerde toegang, die op de verdieping bekroond is met een bovenvenster. De brede venstertravee is boven de halfronde erker met drielicht, getrapte fries en geschilderde kroonlijst, geopend met een brede liggende rechthoekige vensteropening, geaccentueerd door een gegoten en getrapt boogveld. In de gevelpunt is centraal een klein bovenvenster aanwezig, ingewerkt in het houten en wit geschilderde decoratieve vakwerk. In tegenstelling tot het nummer 90 dat een vernieuwde kroonlijst heeft, is de oorspronkelijke houten en sterk uitkragende kroon- en daklijst van het nummer 88 nog bewaard, met inbegrip van de houten driehoekige en opengewerkte consoles.

In de gevel van het nummer 90 is het bijzondere en verzorgde houten deur- en vensterschrijnwerk gaaf bewaard, met inbegrip van het oorspronkelijke beslag (rastervormig metalen deurrooster en deurknop), en de polychrome beglazing in lood met geometrische motieven in blauw, zwart en paars (reliëf)glas.

De plattegrond van de deels onderkelderde burgerhuizen kan worden afgeleid uit de verschillende verbouwingsplannen, en is in het nummer 90 op de begane grond en eerste verdieping nog gaaf bewaard. De opdeling in twee traveeën zet zich door in de opeenvolging van twee in enfilade geplaatste kamers in de venstertravee, achteraan uitgevend op de tuin, geflankeerd door de toegangstravee met inkom en traphal op vierkante plattegrond, en aansluitend de met de twee kamers in de venstertravee verbonden eetkamer, de keuken en het pomphuis in de oorspronkelijke licht uitspringende achterbouw, zowel in het nummer 88 als 90 later uitgebreid. Op de verdiepingen zijn omheen de tegen de voorgevel gesitueerde traphal telkens twee kamers geschikt, op de eerste verdieping (nummer 88) en zolderverdieping (nummer 90) intussen vergroot.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), artikel 4979, 6314, 6515.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), 1934/9.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1974#3805, 1974#6154, 3166#15.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gekoppelde burgerhuizen in art-decostijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304967 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.