Holle weg naar watermolen van Haren

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Piringen
Straat
Locatie Piringen (Tongeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie landschap RUP Jesseren (inventarisatie: 2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Holle weg met kasseiverharding gelegen op de oostelijke helling van de Mombeek nabij de voormalige watermolen van Haren.

De holle weg staat reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Villaretkaart en ook op de latere historische kaarten. De weg vormde de verbinding tussen het dorp Piringen en de beekvallei van de Mombeek waar de watermolen van Haren was gelegen. Deze weg liep dwars over de dorpsakkers op het plateau rondom Piringen en daalde af naar de beekvallei. Door het veelvuldig gebruik geraakte de weg sterk geërodeerd en verkreeg het profiel van een holle weg. De kasseiverharding is aangelegd om verdere erosie te voorkomen.

De bermen van de holle weg herbergen een rijke flora en fauna. Er zijn onderaan enkele oudere bomen en bovenaan sluit de berm aan bij een hakhoutbosje. De beplanting kan worden getypeerd als een eiken-haagbeukenbos.

  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Piringen

Piringen (Tongeren)

maakt deel uit van Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont

Bommershoven, Jesseren (Borgloon), Overrepen, Piringen, Tongeren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.