erfgoedobject

Holle weg Dalhemerweg

landschappelijk element
ID: 304977   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304977

Beschrijving

De Sint-Annakapel is ingeplant op een kruispunt van waaruit een netwerk aan wegen naar de verschillende windrichtingen leidt. De Dalhemerweg is een verharde weg die van bij de kapel naar het zuidwesten loopt richting de beek. Voorbij de bebouwing krijgt de weg een onverhard karakter en slingert verder tussen weilanden en laagstamboomgaarden. Dichter bij de beek is de weg meer ingesneden tussen taluds met hakhout. De weg loopt hier langs een zomerlinde met boomkruis op de valleirand van de beek. Voorbij de beek leidt de weg het plateau op en zijn er meer open zichten op de omringende akkers. De onverharde weg loopt tot aan de paardenkastanje bij het Dalhemmerkruis en loopt verder door richting de grens met Nederland. Deze weg is al zichtbaar op de Kabinetskaart van de Ferraris en maakt deel uit van het historisch netwerk aan veelal onverharde wegen die vertrokken van bij het wegenkruispunt bij de Sint-Annakapel en naar alle richtingen leidden, dwars over de uitgestrekte akkercomplexen. Deze weg werd genoemd naar het wegkruis dat werd opgericht op de administratieve grens van de gemeenten Warsage, Berneau en Bombaye.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Omvat
  Opgaande zomerlinde met boomkruis

 • Is gerelateerd aan
  Dalemmerkruis

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen in 's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg Dalhemerweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304977 (Geraadpleegd op 03-06-2020)