erfgoedobject

Dolines Sint-Martens-Voeren

landschappelijk element
ID
304983
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304983

Juridische gevolgen

Beschrijving

De dolines komen op de helling van het Broekbos en bovenop het plateau bij 'Op de Eiken' voor. Een doline is een ketel- of trechtervormige depressie ontstaan door instorting als gevolg van de oplossing van onderliggende kalksteen door koolzuurhoudend water. In het Broekbos is ze overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar. Op het plateau ligt de doline in de kadastrale hoek van een weiland.

De dolines zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar.

 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
 • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren

 • Is gerelateerd aan
  Knotes


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dolines Sint-Martens-Voeren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304983 (Geraadpleegd op )