erfgoedobject

Krijtgroeven

landschappelijk element
ID
304984
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304984

Juridische gevolgen

Beschrijving

De krijtgroeven komen op verschillende plaatsen in Sint-Martens-Voeren voor, onder ander aan de zuidelijke rand van het bos van Schophemerheide en het Broekbos. Ook aan de weg naar Ulvend en in het bos bovenaan de helling in Ulvend komen krijtgroeven voor. De groeven liggen voornamelijk in de omgeving van wegen of voormalige wegen. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar als ontginningsplek. Krijt werd gebruikt in de landbouw om de akkers en weilanden te mergelen, ze vruchtbaarder te maken.

De krijtgroeve van Ulvend heeft aan de westelijke zijde nog recente kalkvergravingen.

De krijtgroeven zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar.

  • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
  • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bremt, Paul, Vanmaele, Nele
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Altenbroek en Voervallei met omgeving

  • Is deel van
    Sint-Martens-Voeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krijtgroeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304984 (Geraadpleegd op )