Vroeg-modernistische tweewoonst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Weg Naar As
Locatie Weg Naar As 45-47, Genk (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vroeg-modernistische tweewoonst

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum

Beschrijving

Tweewoonst in vroeg-modernistische stijl, door het kadaster geregistreerd in 1936. De woning is gelegen op een verhoogd perceel langs de Weg Naar As, ten noorden van het stadscentrum van Genk. Vermoedelijke eigenaar op het moment van de bouw was Maurice Louis-Leopold Vanberwaer-Preat, de legger is hierover niet geheel duidelijk.

Modernistische tweewoonst van twee bouwlagen en vier op twee traveeën onder rood pannen schilddak met brede dakoverstek en later toegevoegde dakkapel onder plat dak. De kadasterschets van 1936 toont twee gebouwen met vierkant grondplan met achteraan rechts telkens een smalle rechthoekige uitbouw. De huizen zijn ingeplant op twee aan elkaar palende percelen met een klein bijgebouw met vierkant grondplan achteraan in de tuin, op de perceelgrens. In 2007 werd tegen de noordoostelijke perceelgrens van nummer 47 een carport met berging opgericht.

De voortuinen worden aan de straatzijde begrensd door lage baksteenmuren. De voortuin van nummer 45 is beplant met lage struiken van rododendron en buxus, de voortuin van nummer 47 is aangelegd in met buxushagen afgezoomde terrassen met rozenstruiken. Aan beide zijden geeft een verharde oprit langs de perceelgrens toegang tot de achterliggende garage. De voordeur van nummer 45 is bereikbaar via een kronkelende stenen trap door de voortuin.

De woningen zijn volgens een repeterend schema gecombineerd, met in de brede linker travee de vensterpartijen, en in de smallere rechter travee de inkomdeur. Beide woningen kregen een eigen vormgeving, maar door hetzelfde materiaalgebruik, dezelfde verhoudingen en enkele repeterende elementen zoals de erkers en de patrijspoortvensters hebben de woningen een sterke ensemblewaarde.

Opvallende elementen zijn de gelijkvloerse erkers op halfrond grondplan, bij nummer 45 aan de linker zijgevel, bij nummer 47 aan de voorgevel. Beide zijn ze bekroond door een balkon met bakstenen borstwering en buisleuning. Het gevelparement bestaat uit gele baksteen in halfsteens verband met Dudokvoeg op een plint in roodbruine baksteen. Op de verdieping werd telkens boven de overluifelde inkomportalen als accent een geveldeel met rode granito bekleed: bij nummer 45 een licht uitspringende erker met afgeronde hoek en bij nummer 47 de volledige hoekpartij.

De horizontale bandvensters met verticale onderverdeling en vermoedelijk vernieuwd houten schrijnwerk hebben dorpels van donkergrijs geglazuurde tegels. Op gelijkvloers en verdieping tevens ronde vensteropeningen met omlijsting in donkergrijs geglazuurde tegels. Bij nummer 45 is hierin vermoedelijk nog het oorspronkelijke houten schrijnwerk met structuurglas bewaard. De inkomdeuren zijn in beide woningen vernieuwd, bij nummer 45 een houten deur met zes panelen in structuurglas, bij nummer 47 een paneeldeur met twee ronde lichtopeningen. Naast de inkomdeur van nummer 45 is nog een klein hoekvenster met oorspronkelijk gebogen vensterglas bewaard.

De volumewerking van de gevels met halfronde erkers en balkons, het gele baksteenparement met Dudokvoeg en de bandvensters en ronde vensteropeningen zijn typerende elementen van de modernistische stijl uit het interbellum. De halfronde erkers en balkons met metalen buisleuning en de ronde vensteropeningen verwijzen naar de zogenaamde pakketbootstijl.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling I, sectie I, 1936/51.
  • Kadasterarchief Limburg, Leggers Genk, afdeling I, artikels 3205 en 5334.
  • Stadsarchief Genk, Bouwdossier 2007-214.

Bron: -

Auteurs: Fexer, Charlotte

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Genk

Genk (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.