erfgoedobject

Schoolgebouw en sporthal Sint-Jan Berchmanscollege

bouwkundig element
ID
305006
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305006

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schoolgebouw met sporthal in modernistische stijl, gebouwd in 1962 naar een ontwerp van architect André Croonenberghs uit 1961 in opdracht van het Sint-Jan Berchmanscollege van Genk, tijdens het directoraat van E.H. Hubert Driessen.

De bouwaanvraag werd begin maart 1962 ingediend en binnen de maand goedgekeurd. In 1964 werd het gebouw door het kadaster geregistreerd. In 1963 bouwde Croonenberghs nog een bijkomend schoolgebouw op dezelfde campus, gelegen in de Collegelaan 9, een pand dat in 2017 onherkenbaar werd aangepast.

André Croonenberghs was afkomstig uit Gent, waar hij in 1951 aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Schilderkunst Sint-Lucas in 1951 zijn diploma behaalde. Daarna vestigde hij zich als architect in Genk, waar hij voornamelijk lokaal actief was als ontwerper van particuliere woningen en een aantal openbare gebouwen. Hij was leraar bouwkundig tekenen aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten. Hij was tevens aquarellist en stelde een aantal keren tentoon. Tot zijn gekende projecten horen het stadhuis van Genk en de Onze-Lieve-Vrouw-Fatimakerk met parochiezaal en pastorie van Bret-Gelieren, niet ver van het scholencomplex aan de Collegelaan. Hij was ook betrokken bij de bouw van het Reumacentrum. Zijn ondertussen gesloopte eigen woning, een ontwerp uit 1960, diende als visitekaartje. Tevens zou hij een reeks meubels hebben ontworpen die hij liet vervaardigen bij De Coene in Kortrijk.

Beschrijving

Het gebouw op de campus van het college was oorspronkelijk bedoeld voor de lagere school en bestaat uit twee aan elkaar aansluitende, balkvormige volumes van gelijke hoogte, voorzien van platte daken. Het zuidoostelijke deel, op de hoek van de Collegelaan met de Reinpadstraat gelegen, telt acht traveeën en bevat de sporthal. Het aansluitende volume, dat verder ten noordwesten langs de Reinpadstraat ligt, bestaat uit twee bouwlagen van negen traveeën. Hier zijn klaslokalen ondergebracht.

De zeer functionele indeling, de strakke gevelritmering door zichtbare betonelementen en de toepassing van grote vensterpartijen zijn typerend voor de modernistische architectuur uit de tweede helft van de 20ste eeuw en kenmerken het oeuvre van Croonenberghs.

Beide volumes bestaan uit een constructie van gewapend beton waarvan de daklijst en de verticale pijlers uit het gevelvlak steken en voor een strakke ritmering zorgen. Het gevelparement bestaat uit gebroken witte baksteen in halfsteens verband, volgens de bouwplannen van het formaat 21 x 10 x 4 cm op een plint in donkerbruine handvormsteen van hetzelfde formaat. De vensterpartijen zijn opgevat als doorlopende banden en zorgen voor een horizontaal accent.

De sporthal heeft in de naar de speelkoer gelegen voorgevel zes vensteropeningen, die afwisselend op twee verschillende niveaus geplaatst werden, wat voor een speels effect zorgt. De twee uiterste traveeën zijn blind. De achtergevel heeft op de verdieping in de middelste zes traveeën telkens een brede rechthoekige vensteropening waarvan de rechterhelft onderverdeeld is in verticale rechthoekige vlakken. De twee uiterste traveeën zijn ook hier blind. Op gelijkvloers niveau had deze gevel oorspronkelijk een over alle acht traveeën doorlopend bandvenster met vierdelige horizontale verdeling per travee. Hiervoor werd in een recente fase een lage aanbouw in rood baksteenmetselwerk geplaatst, wellicht een uitbreiding van de kleedkamers en nutsruimtes op het gelijkvloers.

Het gebouw met klaslokalen is minder breed, waardoor de gevels terugwijken ten opzichte van de gevels van de sporthal. De voorgevel heeft zowel op het gelijkvloers als op de verdieping in elke travee een grote rechthoekige vensteropening. De vensters vormen een doorlopende band, die enkel door de verticale betonpijlers onderbroken wordt. Tevens heeft elk venster een roedeverdeling bestaande uit een centraal vierkant paneel, omgeven door vier smalle (boven en onder) en twee bredere (rechts en links) rechthoekige panelen. De tweede en derde travee van rechts worden op het gelijkvloers ingenomen door een inkomportaal met brede, ver uitstekende luifel.

De achtergevel herhaalt de grote horizontale vensterpartijen op gelijkvloers en verdieping. Hier werden echter de drie uiterst linkse traveeën geheel opengewerkt met een bijna twee bouwlagen hoog venstervlak met rechthoekige onderverdeling, dat het achterliggende trappenhuis en de inkomhal verlicht. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bouwplannen werd de onderverdeling niet in horizontale maar in verticale banden uitgevoerd. De strakke ritmering wordt verstoord door de recente aanbouw aan de sporthal, die hier met één travee werd doorgetrokken om een inkomportaal onder zadeldak te vormen.

De kopse gevel aan de zijde van de Collegelaan is blind en onderaan links versierd met een reliëf naar ontwerp van Raf Mailleux uit 1964. De kopse gevel van het schoolgebouw heeft op elk niveau een grote centrale vensteropening, die de gang verlicht.

Alle vensters bewaren nog het oorspronkelijke witgeschilderde metalen schrijnwerk.

Interieur

Het interieur van beide gebouwen is functioneel ingedeeld: de sporthal neemt de hele hoogte van het volume in, langs de straatgevel bevinden zich op het gelijkvloers de kleedkamers, voetbaden, berging en een gang naar de inkomhal van het aanpalende schoolgebouw. Boven deze nutsruimtes en bereikbaar via een bordestrap, ligt de tribune.

Het gebouw met klaslokalen heeft zowel op het gelijkvloers als op de verdieping een centrale gang, die de lengteas van het gebouw volgt. Aan weerszijden van de gang bevinden zich klaslokalen en administratieve ruimtes. De drie aan de sporthal palende traveeën worden bijna geheel ingenomen door de inkomhal en het trappenhuis met bordestrap.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling III, 1964/17.
  • Stadsarchief Genk, Bouwdossier 1962–047.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Sint-Jan Berchmanscollege

  • Is deel van
    Genk


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolgebouw en sporthal Sint-Jan Berchmanscollege [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305006 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.