erfgoedobject

Traditioneel breedhuis met neoclassicistische winkelpui

bouwkundig element
ID
305010
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305010

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis met traditionele kern dat minstens opklimt tot de 17de eeuw, en tijdens de vroege 19de eeuw werd verhoogd en in neoclassicistische stijl aangepast. De winkelpui te dateren tussen 1830 en 1840 en licht gewijzigd in 1885, behoort tot de oudst bewaarde in Antwerpen.

Het vier traveeën brede pand omvat drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel met de straat). De eerste verdieping is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, voorzien van smeedijzeren muurankers met haak of krul. Register van gekoppelde, vroegere kruiskozijnen met gedeelde, kwarthol geprofileerde posten waarop sporen van het verwijderde middenkalf, negblokken en wigvormige ontlasting boven de lateien; tijdens de 19de eeuw vernieuwde lateien en lekdrempels. De tweede verdieping in baksteenbouw is toegevoegd tijdens de vroege 19de eeuw, periode waarin het pand in neoclassicistische stijl werd aangepast, wellicht ter vervanging van het oorspronkelijke getrapte dakvenster. Het bouwdossier van deze ingreep werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. Vandaag is de gevel gedecapeerd.

De houten winkelpui in neoclassicistische stijl beantwoordt aan een type gangbaar tussen 1830 en 1840. Het bouwdossier werd evenmin teruggevonden. Het eerste spoor van een handelsactiviteit in dit pand is de aanvraag voor een bakkersoven door bakker J.B. Hendrickx in 1839. Uit 1853 een bouwaanvraag door aannemer J. Tuyteleir, voor het verbreden van het kelderluik in de linker travee van de huidige pui, in opdracht van de 'bijoutier' Vleeschouwer. De heer Meeus-Bosschaert laat in 1885 het portaal verplaatsten van de midden- naar de linker travee met aanpassing van de plint, naar een ontwerp door de architect Aloïs Scheepers. De huidige inkomdeur naar een ontwerp de architect Edouard Van Opstal, werd in 1895 geplaatst in opdracht van Florent Le Voir.

Winkelpui van drie traveeën, oorspronkelijk met middenportaal, geritmeerd door vlakke pilasters met eenvoudig kapiteel, die rusten op de afgeronde, hardstenen lekdrempel. Een klassiek hoofdgestel met architraaf, fries en kroonlijst vormt de bekroning. De bovenlichten van de winkelramen behielden de typische metalen roedeverdeling van Sint-Andrieskruisen. Drieledige houten inkomdeur met paneeldecor en bovenlicht uit 1895.

  • Stadsarchief Antwerpen, milieuvergunning 969-961, bouwdossiers 1853#514, 1885#57 en 1895#1749.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Traditioneel breedhuis met neoclassicistische winkelpui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305010 (Geraadpleegd op )