erfgoedobject

Kerkweg naar Blaasveld

landschappelijk element
ID: 305020   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305020

Beschrijving

Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. De weg gaat over in een zandweg die tussen open weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de historische verbinding tussen de bewoning langs de steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de parochiekerk. Via deze kerkweg kwamen de parochianen uit de kleinere gehuchten en kernen naar het centrum voor de zondagsmis.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kerkweg naar Blaasveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305020 (Geraadpleegd op 21-09-2020)