erfgoedobject

Dijkweg bij Blaasveldbroek

landschappelijk element
ID: 305023   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305023

Beschrijving

Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Als niet opgeschaalde weg betreft het een zeldzaam relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en is het vervolg van de Broekstraat die in de 17de eeuw vermeld wordt als 'straet leidende naer Heyndonck'.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • DE DECKER K. 1989, Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen, Willebroek.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dijkweg bij Blaasveldbroek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305023 (Geraadpleegd op 15-12-2019)