erfgoedobject

Parallelweg naar Klein Broek

landschappelijk element
ID: 305026   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305026

Beschrijving

Het Blaasveldbroek wordt in het zuidwesten begrensd door een half verharde weg die op de grens loopt tussen het moeras en de achtertuinen van het aangrenzend woongebied. De weg passeert langs de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Veertienbunders en loopt parallel met de Fonteinstraat die naar het Kasteel Blaasveld leidt. De weg is licht verhoogd en sluit ter hoogte van het Klein Broek aan op de dijk die het kasteeldomein en de slotgracht in het noordoosten begrenst. Deze weg wordt op de 19de-eeuwse Poppkaart aangeduid als 'Fonteyn straet' en loopt parallel met de 'Fonteyn weg'. De weg vormde de oostelijke grens tussen het kasteeldomein met akkers en de dreef enerzijds en het nat weidegebied van het 'Groot Broek' anderzijds. Deze weg op de grens is al zichtbaar op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en verleende toegang tot de vijverconcentratie van de Schoem ten oosten van het kasteeldomein.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parallelweg naar Klein Broek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305026 (Geraadpleegd op 08-08-2020)