erfgoedobject

Toegangsdreef Scheyvaertshof

landschappelijk element
ID: 305028   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305028

Beschrijving

Aan de rand van het Mezenbroek leidt een half verharde weg het broek in. De weg ligt op een dijkje en loopt tussen twee parallelle sloten en een dicht broekbos. Voorbij een open stuk grasland gaat deze weg over in een rechte toegangsdreef met langs weerszijden een rij opgaande zomereiken. De dreef leidt recht naar het Scheyvaertshof waarin een bezoekerscentrum is ondergebracht. Deze weg staat reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en Kabinetskaart van de Ferraris en liep van het Kasteel Blaasveld door het broek naar de geïsoleerde hoeve, aangeduid als 'cense'. Het rechte karakter van de dreef en de verbinding met het kasteel doen vermoeden dat het een ontginningshoeve van het kasteel betreft die centraal in het moerassige broek werd ingeplant. Op historische kaarten wordt het geheel als beboomde dreef afgebeeld maar nu herinnert enkel het laatste deel aan het oorspronkelijk statige karakter van de dreef.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Toegangsdreef Scheyvaertshof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305028 (Geraadpleegd op 22-09-2020)