erfgoedobject

Toegangsdreef Kasteel Blaasveld

landschappelijk element
ID: 305039   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305039

Beschrijving

In het gehucht Kleine Heide leidt een strakke loodrechte dreef naar het Kasteel van Blaasveld. De toegangsdreef is half verhard en over een bepaalde afstand langs weerszijden beplant met opgaande eiken. Van op de dreef zijn er open zichten op de omliggende akkers en weilanden. De dreef komt uit bij een kasteelpoort aan de lindendreef die het kasteeldomein in het zuiden begrenst. Ten noorden van het kasteel loopt deze dreef nog een klein stukje verder door over een uitgestrekte akker. De toegangsdreef tot het kasteel wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt hier in het noorden volledig door tot aan de huidige Broekstraat. Op de topografische kaart van Vandermaelen wordt deze dreef aangeduid als 'Avenue du Chateau'. De Poppkaart vermeldt de dreef als 'Barrier Dreef'. Deze dreef vormt de historische toegangsweg tot het kasteel Blaasveld en was gekenmerkt door een monumentaal karakter. Oorspronkelijk liep de dreef verder ten noorden van het kasteel om aan te sluiten bij de weg naar Blaasveld. De dreef vormde de verbinding van het kasteel met het broek enerzijds en het heideveld anderzijds en benadrukte de dominante positie van het kasteel op het kruispunt van deze twee cultuurgebieden.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • VERBESSELT J. 1969, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw. Deel X, Pittem.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Toegangsdreef Kasteel Blaasveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305039 (Geraadpleegd op 28-09-2020)