erfgoedobject

Doorsteekweg naar Kleine Heide

landschappelijk element
ID: 305072   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305072

Beschrijving

Op de kasteeldreef die van het kasteel Blaasveld naar het zuidoosten leidt, splitst een zijweg zich af en loopt tussen de akker- en weilandpercelen. Het betreft een onverharde landbouwweg die kaarsrecht doorloopt tot aan enkele hoeves van het gehucht Kleine Heide. Van op de weg zijn er mooie open zichten op de omliggende landbouwgronden. Deze veldweg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt hier door naar het noordwesten tot aan het kasteel van Blaasveld waar de weg aansluit op de dreven die verbinding geven met de weg naar het dorp Blaasveld. Op de Poppkaart staat deze weg aangeduid als 'Rommekens' en sluit aan op de 'Mechelse baan'. Uit de topografische kaart van Vandermaelen blijkt dat het noordwestelijk deel van deze weg al snel in onbruik geraakte. Naast de lindendreef vormt deze onverharde weg een alternatieve historische route naar Kleine Heide. Mogelijk is deze weg aangelegd in functie van de uitbating van de landbouwgronden hier en om te vermijden dat men de kasteeldreef moest gebruiken. Deze weg vormde tevens de administratieve grens tussen Blaasveld en Heffen.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Doorsteekweg naar Kleine Heide [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305072 (Geraadpleegd op 27-09-2020)