erfgoedobject

Bejaardentehuis Het Nazareth

bouwkundig element
ID
30508
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30508

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bejaardentehuis, het Nazareth genaamd naar het voormalige godshuis gesticht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in 1336 door kapelaan Jan Pascaris voor de opvang van ouderlingen, en herbouwd in 1717 in Lodewijk XIV-stijl zie vooroorlogs uitzicht. Huidig gebouwencomplex begrensd door de Rijselsestraat ten westen, de Grimminckstraat ten zuiden en de Bukkersstraat ten oosten; bij de wederopbouw in 1928 en vermoedelijk naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper), werd het complex uitgebreid tot aan de Beurzestraat ten noorden. Drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadel- en schilddaken, U-vormig gegroepeerd rondom een rechthoekige binnentuin waarin prieeltje onder tentdak met windwijzer; aan Bukkersstraatzijde, tuinmuur met erin opgenomen rondboogpoort tussen vlakke pilasters onder driehoekig fronton.

Gele baksteenbouw op plint van Atrechtse zandsteen. Hoofdgebouw aan de Rijselsestraat, en grosso modo naar het vooroorlogse Lodewijk XIV-uitzicht heropgebouwd; jaarstenen 1914 en 1918 in het poortrisaliet. Centraal gedeelte van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met centrale houten dakruiter onder leien koepel met peerspits, geflankeerd door twee haakse vleugels van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak. Pilastergevel (composiete orde) gemarkeerd door centraal poortrisaliet: rondboogpoort in geblokte omlijsting onder rechte puilijst; erboven, geblokte hoekpilasters onder gebogen fronton met uurwerk en voluut- en bolvormige bekroning.

Bij de wederopbouw: uitbreiding links met twee traveeën en de kapel, voor de Eerste Wereldoorlog ondergebracht in de haakse vleugel links, in aansluitende bouwtrant. Eénbeukige kapel (nokrichting loodrecht op de straat); pilastergevel van drie traveeën onder gekorniste kroonlijst doorbroken door dakvenster met ronde oculus opgenomen in vlak uitgewerkte bakstenen omlijsting, en bekroond met driehoekig fronton tussen voluten; rondbogige muuropeningen. Zijvleugels: eenvoudige pilastergevels. Vlakker uitgewerkte tuingevels met getoogde muuropeningen; hergebruikte jaarsteen 1691 in de zuidgevel.

Interieur. Opschriften in de hal: "Ter eere Gods, en voor het onderhoud van ouderlingen, werd dat huis, genoemd Nazareth, gesticht den 24 februari 1336 door Jan Pascharis, kapelaan, burger der stad Yper", en "Dit gesticht vernield in 1915 door den wereldoorlog, werd in 1928 hersteld door de Commissie van openbare onderstand van Yper, samengesteld uit: Leo Vanaerde, Voorzitter, Felix Struye, Bertha Boone, Raymond Ommeslagh, Remi Boucquet, Alfons Masschelein, leden; Jules Vanraes, secretaris". Kapel: houten tongewelf.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bejaardentehuis Het Nazareth [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30508 (Geraadpleegd op )